GAÜN’de 'Türk Müziği Eğitimi ve Güncel Sorunlar Çalıştayı' 

GAÜN’de 'Türk Müziği Eğitimi ve Güncel Sorunlar Çalıştayı' 

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı tarafından  'Türk Müziği Eğitimi ve Güncel Sorunlar Çalıştayı' düzenlendi.   

 

Müzik eğitimi alanında akademisyen, sanatçı, öğrenci ve ilgili tarafların bir araya geldiği çalıştayın 'Türk Müziği Eğitiminin Güncel Sorunları'  adlı ilk oturumunda;  Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı ve ÜAK Sanat Dalları Eğitim Konseyi Başkanı Prof. Dr. Uğur Türkmen yer aldı.

Prof. Dr. Özden: “Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi büyüleyici bir atmosfere sahip”

Konuşmasında Türk müziği mirasının genç kuşaklar tarafından benimsenmesi ve yaşatılması için üniversitelerin önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayan Prof. Dr. Erhan Özden Türk müziği eğitiminde karşılaşılan bazı güncel sorunlara dikkat çekti. Prof. Dr. Özden, “Toplum olarak meselelere sorun odaklı bakıyoruz. Biraz romantik bir milletiz ve yaşantımızın bir parçası romantizm. Türk müziğinin sorunları kısa sürede çözülecek meseleler değil, bu sorunların çözülmesi için bütün kurumların iş birliği içinde çalışması gerekli.” dedi. GAÜN’ün kültür ve sanat alanındaki faaliyetlere önem verdiğini ve yapılan Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi’nin de bu vizyonun bir yansıması olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özden binanın büyüleyici bir atmosfere sahip olduğunu belirtti.

Konuşmasında konservatuvarların sayısının artırılması ve bu alanlara daha fazla yatırım yapılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Uğur Türkmen ise “Türkiye genelindeki 53 konservatuarı baz aldığımızda akademisyen sayımızın 1500’lerde kalması, akademideki kadınların ve araştırma görevlilerinin az olması oldukça düşündürücü. Bu noktada kendimize öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Konservatuar mezunlarının önündeki en büyük engeller; ALES ve yabancı dil, mezunlarımız önceliğini sadece öğretmen ya da sanatçı olmak olmamalı. Konservatuar mezunları akademide de yer almalı” diye konuştu.

Çalıştayın ana konuları arasında Türk müziği eğitiminin mevcut durumu, müfredatın güncellenmesi, teknolojinin eğitim süreçlerine entegrasyonu ve sektördeki iş olanakları gibi konular yer alıyor. 25 ve 26 Nisan tarihlerinde de devam edecek çalıştayda ayrıca kaval, kabak kemane, bağlama, cura gibi Türk Müziği enstrümanlarıyla atölye çalışması yapılacak.

24.04.2024 (Haber Merkezi)